Programová štruktúra vysielania

 
    Televízia Panoráma vysiela cyklicky  24 hodín denne v hodinových slučkách. Vysielanie má pevne stanovenú štruktúru ako programovú, tak aj časovú. Každý deň o 00,00 hod. sa mení kompletné vysielanie, ktoré sa potom cyklicky opakujú až do 24,00 hodiny. TVP vysiela publicistické relácie, dokumentárne filmy, hudobné a zábavné programy, video klipy a denne spravodajstvo (nabaľovacím spôsobom), ktoré ide do vysielania do niekoľkých hodín od natočenia. Väčšina relácií a správ je vo vysielaní max. 48 hodín, niektoré len 24 hodín. TV Panoráma žiadny program nikdy, od začiatku svojho vysielania, nereprízovala!
    Momentálne TVP vysiela okrem spravodajstva 8 formátov z vlastnej produkcie a 5 formátov relácií z produkcie iných televízií alebo producentov.   Ďalej vyrába a vysiela kompletné záznamy z miestnych zastupiteľstiev poslancov a zastupiteľstiev BBSK, či záznamy sv. omší. Všetky tieto relácie sú zaraďované do niekoľkých hodín od akcie.

Najnovšie informácie, oznamy a aktuálne správy sú vysielané nepretržite ON LINE v Crawle alebo News Ticker (bežiace titulky) v hornej časti obrazovky.

 
 

Programová štruktúra TV Panoráma v bežnom týždni

pondelok

Správy Šport Počasie Rozhovor City lady, Like IT, Bývajme bezpečne doplnkové vysielanie
utorok Správy Šport Počasie Rozhovor City lady, Like IT, Bývajme bezpečne doplnkové vysielanie
streda Správy Šport Počasie Rozhovor+ Recepty z Panorámy doplnkové vysielanie
štvrtok Správy Šport Počasie Rozhovor+ Recepty z Panorámy doplnkové vysielanie
piatok Správy Šport Počasie Názory dokument, Dom, byt a záhrada,  ..my v Európe, Repete návraty doplnkové vysielanie
sobota Správy Šport Počasie Kompetentní Bez komentára, Kultúra doplnkové vysielanie
nedeľa Správy Šport Počasie Kompetentní Bez komentára, Kultúra doplnkové vysielanie

             Modro označené relácie sú ako alternatíva v týždni (niečo z toho).

 
   
   

1 x za 2 mesiace TVP Žarnovica vysiela v premiére a v repríze záznamy z rokovaní poslancov MsZ v Žarnovici.

 

1 x za 2 mesiace TVP Žarnovica vysiela v premiére a v repríze záznamy z rokovaní poslancov BBSK.

 
   
   

Zoznam  relácií vysielaných TV Panoráma

Produkcia
   
Správy - spravodajské šoty a písané správy zo Žarnovice a okolia TVP
Šport - športové spravodajské šoty a písané správy zo Žarnovice a okolia TVP
Počasie - predpoveď počasie na tri dni dopredu pre Žarnovicu a okolie TVP
Bez komentára - nekomentovaný zostrih z rôznych spoločenských, športových a i. podujatí TVP
Rozhovor - rozhovor moderátora so zaujímavými ľuďmi na danú tému, príp. iná prevzatá publicistika TVP+iní
Rozhovor+ - rozšírená publicistika na danú tému, príp. iná prevzatá publicistika TVP+iní
Kompetentní - hľadanie odpovedí diváckych problémov TVP
Názory - mapovanie názorov ľudí na danú otázku a problém TVP
Kultúra - nekomentovaný zostrih z kultúrnej udalosti TVP
Recepty z Panorámy - dva recepty chutných jedál pre vašu víkendovú kuchyňu TVP
Všade dobre, doma naj! - magazín rád a nápadov typu dom, byt a záhrada TV Centrál
...my v Európe - magazín o najnovších udalostiach a dianí v Európskom parlamente, legislatíve a jeho poslancoch City TV
City lady - magazín pre ženy o móde a skrášľovaní TV Bratislava
Like IT - magazín o najnovších IT technológiách (počítače, tablety, mobilné zariadenia...) TV Bratislava
Bývajme bezpečne - magazín o bezpečnostných trendoch pri zabezpečení bytov a domov OZ Bývaj.bez.
Repete návraty - hudobno-zábavná relácia MAJA prod.
Lekári.sk - relácia o zdraví OMEGAplus
Matica slovenská informuje - publicistická relácia o fungovaní a novinkách v Matici slovenskej Matica slov.
Zmeň svoje telo - relácia o chudnutí MILOmedia
Dokument - dokumentárne filmy všetkých zameraní AU BB+iní
Mestské zastupiteľstvo poslancov - kompletný záznam z MsZ poslancov v Žarnovici TVP
Zastupiteľstvo poslancov BBSK - kompletný záznam zo zasadnutia  Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK