Ponúkame Vám široké spektrum prác zo všetkých oblastí potrieb zákazníkov.

RODINNÉ UDALOSTI
  SVADBY 
KRSTINY 
NARODENINY, MENINY 
PRIMÍCIE 
RODINNÉ OSLAVY 

 

  v skupine rodinné udalosti je zahrnuté:

natočenie udalosti 
zostrih natočeného materiálu 
ozvučenie 
vloženie tituliek 
vloženie vlastných fotografií 
vloženie grafiky 
príp. úvodný kamerovaný klip 
DVD alebo video kazeta vo zvolenom formáte v PVC obale s grafikou


 

SPOLOČENSKÉ UDALOSTI
  STUŽKOVÉ SLÁVNOSTI 
PROMÓCIE 
SV. PRIJÍMANIA 
KONFIRMÁCIE 
BIRMOVKY 
KONCERTY 
SÚŤAŽE 
VÝSTAVY 
ŠPORTOVÉ PODUJATIA 
VENČEKY 
MÓDNE PREHLIADKY 
FIREMNÉ PODUJATIA 
STRETNUTIA 
VÝLETY 
SLÁVNOSTI 
 

 

  v skupine spoločenské udalosti je zahrnuté:

natočenie udalosti 
zostrih natočeného materiálu 
ozvučenie 
vloženie tituliek 
vloženie fotografií 
vloženie grafiky 
natočenie úvodných klipov (zapečatenie tr.knihy, tváre s menami, mesto, príroda, ...) 
DVD alebo videokazety vo zvolenom formáte v PVC obale s grafikou 
pri veľkom odbere kaziet výrazné zľavy 
pri odbere nad 20 ks. - 1 DVD/ VHS zdarma


 

DOKUMENTÁRNA TVORBA
  DOKUMENTÁRNE FILMY
REKLAMNÉ FILMY (PODNIKY, ORGANIZÁCIE, SÚKROMNÍCI, CESTOV. KANCELÁRIE)
REPORTÁŽE Z PODUJATÍ
PODKLADY NA ŠKOLENIA
PREZENTAČNÉ FIREMNÉ MATERIÁLY
DOKUMENTÁCIA PRIEBEHU STAVEBNÝCH PRÁC
DOLEŽITÉ FIREMNÉ JEDNANIA
INŠTRUKTÁŽNE FILMY
 
 

v skupine dokumentárna tvorba je zahrnuté:

tvorba technického scenára, prípadne obrazového
natočenie surového materiálu
zostrih natočeného materiálu
ozvučenie
nahovorenie komentára
vloženie tituliek
vloženie grafiky (firemné logo)
vloženie fotografií, diapozitívov, ...
vloženie animácií
špeciálne efekty
zákazník dostane dokument na médiu a formáte, ktorý si vyberie


 

TELEVÍZNA TVORBA
  VÝROBA TEMATICKÝCH RELÁCIÍ
VÝROBA PUBLICISTICKÝCH RELÁCIÍ
VÝROBA SPRAVODAJSKÝCH ŠOTOV
ZÁZNAM A VÝROBA RELÁCIÍ ZO ZASADNUTÍ A ROKOVANÍ
ZÁZNAM  ZO ZÁBAVNÝCH PROGRAMOV A VYSTÚPENÍ
VÝROBA ŠTÚDIOVÝCH ROZHOVOROV
VÝROBA REKLAMNÝCH ROZHOVOROV

 
 

v skupine televízna tvorba je zahrnuté:

tvorba technického a literárneho scenára
natočenie surového materiálu
natočenie komentára pod reportáž
zostrih natočeného materiálu
dodatočné ozvučenie
nahovorenie komentára
vloženie tituliek
vloženie grafiky
vloženie fotografií, diapozitívov, ...
 


 

HRANÁ TVORBA
  REKLAMNÉ ŠOTY
HUDOBNÉ VIDEO KLIPY
HRANÉ KLIPY
KRÁTKE SCÉNKY
 
 

v skupine hraná tvorba je zahrnuté:

tvorba literárneho, technického, prípadne obrazového scenára
zabezpečenie technického vybavenia a rekvizít
natočenie surového materiálu
zostrih materiálu
vloženie tituliek
vloženie grafiky
špeciálne efekty
ozvučenie
zákazník dostane dokument na médiu a formáte v akom si vyberie
 


 

Postprodukčné práce v sebe zahŕňajú:
   
- zostrih z dodaného materiálu (rodinné udalosti, výstavy, súťaže, dovolenky, služobné cesty, a i.)
- ozvučenie hudobným doprovodom
- nahovorenie komentára (autorom záznamu)
- nahovorenie komentára (speakrom muž-ženy)
- dabing
- tvorba a vloženie dynamických alebo statických tituliek
- návrh a tvorba grafiky
- tvorba a aplikácia špeciálnych efektov
- vloženie fotografií, diapozitívov, obrázkov, grafiky a i.
- audio prepis (z-do) MG, VID, CD, DVD, DAT, GR
- video prepis (z-do) DVD, CD, MiniDV, D8, S-VHS, S-VHS-C, VHS, VHS-C, VIDEO8, Hi8, 8mm(N8,S8), VHS LP-SP, iné formáty s dodaním vlastného zariadenia
- odkódovanie nahrávky (s dodržaním autorských práv)
- konverzia (digitalizácia) nahrávky do PC (AVI, MPEG1,MPEG2, WMV, VOB ...)
- scan obrázkov, fotografií, diapozitívov
- fotografie z videa - do formátu A4
- knižný obal s grafikou
  o prácach tu neuvedených sa informujte osobne alebo telefonicky