PANORÁMAproduction
Fraňa Kráľa 867/ 39, 966 81 Žarnovica 


Radoslav HARING - majiteľ
tel: +421 45/ 681 4224 
mob: 0905 648 285
e-mail: produkcia@panoramapro.sk 
e-mail: ekonom@panoramapro.sk 
e-mail: riaditel@panoramapro.sk  
 

IČO: 37147072, DIČ: 1026470995

Číslo účtu: 1429165056/ 0200  VÚB

Obchodný register: BB 1475/S 
 

Pošlite nám E-mail :

Vaša

otázka

Meno

Firma

Telefón

Fax

Váš Mail